[PPS] Ứng góc quét vào các bài toán dao động điều hòa

MAI QUYEN Upload ngày 27/10/2009 08:54

File Ứng góc quét vào các bài toán dao động điều hòa PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của MAI QUYEN liên quan đến goc-quet, dao-dong-dieu-hoa, Ứng góc quét vào các bài toán dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,841 lượt.


Ứng góc quét vào các bài toán dao động điều hòa


Xem trước tài liệu Ứng góc quét vào các bài toán dao động điều hòa