[PPT] Phản xạ sóng. Sóng dừng

BUIXUANDIEU Upload ngày 27/10/2009 08:54

File Phản xạ sóng. Sóng dừng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của BUIXUANDIEU liên quan đến phan-xa-song, song-dung, Phản xạ sóng. Sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,641 lượt.


Phản xạ sóng. Sóng dừng


Xem trước tài liệu Phản xạ sóng. Sóng dừng