[Word] Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

phan văn thước Upload ngày 02/11/2009 15:59

File Giáo trình Trí tuệ nhân tạo Word thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của phan văn thước liên quan đến giao-trinh, tri-tue-nhan-tao, Giáo trình Trí tuệ nhân tạo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,045 lượt.


Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

 


Xem trước tài liệu Giáo trình Trí tuệ nhân tạo