[RAR] ĐỀ THI CUỘC THI VẬT LÝ PYCTO DÀNH CHO THPT

PHYSICS &YOUTH CLUB Upload ngày 04/11/2009 16:53

File ĐỀ THI CUỘC THI VẬT LÝ PYCTO DÀNH CHO THPT RAR thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc gia của PHYSICS &YOUTH CLUB liên quan đến , ĐỀ THI CUỘC THI VẬT LÝ PYCTO DÀNH CHO THPT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,361 lượt.


ĐỀ THI CUỘC THI VẬT LÝ PYCTO DÀNH CHO THPT

 

Đề của 3 vòng thi " PYCTO DÀNH CHO THPT"