[PPT] Lí 12 CB: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

đinh anh loan Upload ngày 12/11/2009 15:18

File Lí 12 CB: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của đinh anh loan liên quan đến song-co, su-truyen-song-co, Lí 12 CB: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,929 lượt.


Lí 12 CB: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 


Xem trước tài liệu Lí 12 CB: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ