[PPT] Sự phát quang - Sơ lược về laze (NC)

Dương Văn Đổng Upload ngày 12/11/2009 15:20

File Sự phát quang - Sơ lược về laze (NC) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Dương Văn Đổng liên quan đến su-phat-quang, so-luoc-laze, duong-van-dong, Sự phát quang - Sơ lược về laze (NC).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,720 lượt.


Sự phát quang - Sơ lược về laze (NC)

 


Xem trước tài liệu Sự phát quang - Sơ lược về laze (NC)