[PDF] Phương pháp toán tử cho mô-men góc và cho dao động điều hòa

Lý Lê Upload ngày 07/11/2009 17:39

File Phương pháp toán tử cho mô-men góc và cho dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Lý Lê liên quan đến , Phương pháp toán tử cho mô-men góc và cho dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 966 lượt.


Phương pháp toán tử cho mô-men góc và cho dao động điều hòa

 


Xem trước tài liệu Phương pháp toán tử cho mô-men góc và cho dao động điều hòa