[ZIP] Tiết 19 - Sóng cơ

Nguyen Van Toi Upload ngày 12/11/2009 15:33

File Tiết 19 - Sóng cơ ZIP thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Nguyen Van Toi liên quan đến song-co, bai-giang, Tiết 19 - Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 985 lượt.


Tiết 19 - Sóng cơ