[Word] Ôn tập phần giao thoa sóng cơ học

dong dan Upload ngày 12/11/2009 08:38

File Ôn tập phần giao thoa sóng cơ học Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của dong dan liên quan đến , Ôn tập phần giao thoa sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,593 lượt.


Ôn tập phần giao thoa sóng cơ học


Xem trước tài liệu Ôn tập phần giao thoa sóng cơ học