[Word] Sóng dừng và Sóng âm

dong dan Upload ngày 21/11/2009 15:03

File Sóng dừng và Sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của dong dan liên quan đến sog-dung, song-am, Sóng dừng và Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,165 lượt.


Sóng dừng và Sóng âm

 

Sưu tầm và biên soạn


Xem trước tài liệu Sóng dừng và Sóng âm