[Word] BT: Hiệu ứng DOPPLER & Sóng điện từ

dong dan Upload ngày 21/11/2009 11:19

File BT: Hiệu ứng DOPPLER & Sóng điện từ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ của dong dan liên quan đến hieu-ung-doppler, song-dien-tu, BT: Hiệu ứng DOPPLER & Sóng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,464 lượt.


BT: Hiệu ứng DOPPLER & Sóng điện từ

 


Xem trước tài liệu BT: Hiệu ứng DOPPLER & Sóng điện từ