[PDF] Giải bài tập Lý thuyết trường lượng tử (QFT) sách Peskin

Upload ngày 20/11/2009 14:58

File Giải bài tập Lý thuyết trường lượng tử (QFT) sách Peskin PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,205 lượt.


Giải bài tập Lý thuyết trường lượng tử (QFT) sách Peskin

 

Giải bài tập Lý thuyết trường lượng tử (QFT) của sách Peskin từ chương 2 tới chương 5

Tác giả Reid HXem trước tài liệu