[PDF] Tổng quan về mô hình Randall-Sundrum trong vũ trụ học

v.q.phong Upload ngày 15/11/2009 20:03

File Tổng quan về mô hình Randall-Sundrum trong vũ trụ học PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của v.q.phong liên quan đến , Tổng quan về mô hình Randall-Sundrum trong vũ trụ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 838 lượt.


Tổng quan về mô hình Randall-Sundrum trong vũ trụ học


Xem trước tài liệu Tổng quan về mô hình Randall-Sundrum trong vũ trụ học