[SWF] Thí nghiệm ảo bằng flash mô tả thí nghiệm Boyle-Marriot

Thanh Upload ngày 30/11/2009 16:59

File Thí nghiệm ảo bằng flash mô tả thí nghiệm Boyle-Marriot SWF thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Thanh liên quan đến , Thí nghiệm ảo bằng flash mô tả thí nghiệm Boyle-Marriot.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,573 lượt.


Thí nghiệm ảo bằng flash mô tả thí nghiệm Boyle-Marriot

 

Thí nghiệm ảo bằng flash mô tả thí nghiệm Boyle-Marriot