[PPT] Chuyển động cơ học

ĐỖ HIẾU THẢO Upload ngày 01/03/2008 22:18

File Chuyển động cơ học PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của ĐỖ HIẾU THẢO liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/03/2008 và cho đến giờ nó được tải về 1,995 lượt.


Chuyển động cơ học


Xem trước tài liệu