[Word] Kiểm tra 1 tiết lớp 8 (Tuần 16) - PT DTNT Đăk Hà

y yin Upload ngày 01/12/2009 16:54

File Kiểm tra 1 tiết lớp 8 (Tuần 16) - PT DTNT Đăk Hà Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8 của y yin liên quan đến , Kiểm tra 1 tiết lớp 8 (Tuần 16) - PT DTNT Đăk Hà.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,088 lượt.


Kiểm tra 1 tiết lớp 8 (Tuần 16) - PT DTNT Đăk Hà

 

Cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và ma trận đề


Xem trước tài liệu Kiểm tra 1 tiết lớp 8 (Tuần 16) - PT DTNT Đăk Hà