[PPT] Chuyển động tròn đều

ĐỖ HIẾU THẢO Upload ngày 01/03/2008 22:23

File Chuyển động tròn đều PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của ĐỖ HIẾU THẢO liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/03/2008 và cho đến giờ nó được tải về 1,505 lượt.


Chuyển động tròn đều


Xem trước tài liệu