[RAR] 19 java về điện và từ học

ĐH colorado Upload ngày 07/12/2009 16:52

File 19 java về điện và từ học RAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của ĐH colorado liên quan đến 19 java về điện và từ học, 19 java về điện và từ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,194 lượt.


19 java về điện và từ học

Bộ thí nghiệm của trường ĐH Colorado gồm những thí nghiệm sau:

Cơ học: 36 thí nghiệm

Âm học và sóng: 7 file

Công năng lượng: 10 file
          Nhiệt học: 10 file

Ánh sáng: 20 file

Thuyết lượng tử và vật lý nguyên tử hạt nhân: 20 file

Điện và từ học: 19 file

Các bạn lưu ý là all các phần mềm này đều chạy trên nền Java do đó máy các bạn phải được cài đặt java thì mới chạy được tất cả những phần mềm này