[RAR] Light & Radiation (Java Applets)

ĐH Colorado Upload ngày 07/12/2009 16:53

File Light & Radiation (Java Applets) RAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của ĐH Colorado liên quan đến Light & Radiation (Java Applets), Light & Radiation (Java Applets).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 750 lượt.


Light & Radiation (Java Applets)

Bộ thí nghiệm của trường ĐH Colorado gồm những thí nghiệm sau:

Cơ học: 36 thí nghiệm

Âm học và sóng: 7 file

Công năng lượng: 10 file
          Nhiệt học: 10 file

Ánh sáng: 20 file

Thuyết lượng tử và vật lý nguyên tử hạt nhân: 20 file

Điện và từ học: 19 file