[PPT] Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo)

ĐỖ HIẾU THẢO Upload ngày 29/03/2009 21:35

File Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của ĐỖ HIẾU THẢO liên quan đến luc quan tính, bai giang, do hieu thao, Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,098 lượt.


Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo)


Xem trước tài liệu Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo)