[PPT] Gương cầu (Đổ Hiếu Thảo)

Đổ Hiếu Thảo Upload ngày 11/04/2009 20:43

File Gương cầu (Đổ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của Đổ Hiếu Thảo liên quan đến guong cau, bai giang, do hieu thao, Gương cầu (Đổ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,083 lượt.


Gương cầu (Đổ Hiếu Thảo)


Xem trước tài liệu Gương cầu (Đổ Hiếu Thảo)