[PPT] Thấu kính (Đỗ Hiếu Thảo)

ĐỖ HIẾU THẢO Upload ngày 11/04/2009 21:12

File Thấu kính (Đỗ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của ĐỖ HIẾU THẢO liên quan đến thau kinh, bai giang, do hieu thao, Thấu kính (Đỗ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,066 lượt.


Thấu kính (Đỗ Hiếu Thảo)


Xem trước tài liệu Thấu kính (Đỗ Hiếu Thảo)