[PPT] Kính lúp (Đỗ Hiếu Thảo)

Đỗ Hiếu Thảo Upload ngày 11/04/2009 20:57

File Kính lúp (Đỗ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Đỗ Hiếu Thảo liên quan đến kinh lup, bai giang, do hieu thao, Kính lúp (Đỗ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,679 lượt.


Kính lúp (Đỗ Hiếu Thảo)


Xem trước tài liệu Kính lúp (Đỗ Hiếu Thảo)