[PPT] Sóng dừng (Đỗ Hiếu Thảo)

Đỗ Hiếu Thảo Upload ngày 11/04/2009 17:16

File Sóng dừng (Đỗ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Đỗ Hiếu Thảo liên quan đến song dung, bai giang, do hieu thao, Sóng dừng (Đỗ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,346 lượt.


Sóng dừng (Đỗ Hiếu Thảo)


Xem trước tài liệu Sóng dừng (Đỗ Hiếu Thảo)