[PPT] Bài hiệu ứng Dopple -12NC

bo Upload ngày 23/12/2009 06:15

File Bài hiệu ứng Dopple -12NC PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của bo liên quan đến bai-giang, hieu-ung-doppler, Bài hiệu ứng Dopple -12NC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,174 lượt.


Bài hiệu ứng Dopple -12NC

Bài hiệu ứng Dopple -12NC


Xem trước tài liệu Bài hiệu ứng Dopple -12NC