[PPT] Giao thoa ánh sáng (Đỗ Hiếu Thảo)

Đỗ Hiếu Thảo Upload ngày 11/04/2009 16:25

File Giao thoa ánh sáng (Đỗ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Đỗ Hiếu Thảo liên quan đến giao thoa, anh sang, song, do hieu thao, Giao thoa ánh sáng (Đỗ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,150 lượt.


Giao thoa ánh sáng (Đỗ Hiếu Thảo)

 


Xem trước tài liệu Giao thoa ánh sáng (Đỗ Hiếu Thảo)