[PPT] Sao chổi

Nguyễn Bohr 21 Upload ngày 26/12/2009 06:51

File Sao chổi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Nguyễn Bohr 21 liên quan đến sao-choi, Sao chổi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 990 lượt.Nghiên cứu về sao chổi (khá hay)


Xem trước tài liệu Sao chổi