[PPT] Bài giảng Hiệu ứng Dopple

Nguyễn Bohr 21 Upload ngày 26/12/2009 06:53

File Bài giảng Hiệu ứng Dopple PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Bohr 21 liên quan đến bai-giang, hieu-ung-doppler, Bài giảng Hiệu ứng Dopple.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,205 lượt.


Bài giảng Hiệu ứng Dopple

Cần cho GV tham khảo  


Xem trước tài liệu Bài giảng Hiệu ứng Dopple