[PDF] Foundations of Fluid Mechanics

G. Gallavotti Upload ngày 27/12/2009 21:05

File Foundations of Fluid Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của G. Gallavotti liên quan đến Foundations, Fluid-Mechanics, Foundations of Fluid Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 730 lượt.


Foundations of Fluid Mechanics


Xem trước tài liệu Foundations of Fluid Mechanics