[PPT] Sơ lược về LASER

Nguyễn Văn Tài Upload ngày 28/12/2009 05:35

File Sơ lược về LASER PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Nguyễn Văn Tài liên quan đến so-luoc, laser, Sơ lược về LASER.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,054 lượt.


Sơ lược về LASER

      Bài giảng điện tử Vật Lý 12CB, Bài 34 - Sơ lược về LAZER được soạn bằng Power Point dưới dạng mở.


Xem trước tài liệu Sơ lược về LASER