[PPT] Bài giảng Lăng kính - Vật lý 11

Nguyễn Văn Tài Upload ngày 18/01/2010 16:38

File Bài giảng Lăng kính - Vật lý 11 PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của Nguyễn Văn Tài liên quan đến biai-giang, lang-kinh, Vật Lý 11.Bài 8-Lăng kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 3,784 lượt.


Bài giảng Lăng kính - Vật lý 11

   Bài giảng điện tử soạn bằng Power Point dạng mở để mọi người có thể tải về

và chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện giảng dạy của mình.


Xem trước tài liệu Vật Lý 11.Bài 8-Lăng kính