[PPT] VL9 Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Nguyễn Văn Tài Upload ngày 30/12/2009 06:09

File VL9 Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Nguyễn Văn Tài liên quan đến cam-ung-dien-tu, lop-9, VL9 Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,384 lượt.


VL9 Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

    Bài giảng điện tử VL9 soạn bằng Power Point.


Xem trước tài liệu VL9 Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ