[] Phần mềm đọc và download file trong các link torrent

Trần Triệu Phú Upload ngày 01/01/2010 23:23

File Phần mềm đọc và download file trong các link torrent thuộc chuyên mục Phần mềm hỗ trợ duyệt Internet của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 6,356 lượt.


Phần mềm đọc và download file trong các link torrent

Phần mềm đọc và download file trong các link torrent

File torrent là dạng thức file chứa các thông tin để download  và chia sẻ dữ liệu theo giao thức Mạng đồng đẳng

Xem thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Torrent