[PPT] Vật lí đại cương - Vận tốc

THOAN Upload ngày 04/01/2010 15:51

File Vật lí đại cương - Vận tốc PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của THOAN liên quan đến bai-giang, van-toc, Vật lí đại cương - Vận tốc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 887 lượt.


Vật lí đại cương - Vận tốc

bài giảng trình chiếu bài 2 phần phân tích mở rộng tùy giảng viên có thể thêm vào theo ý mình.


Xem trước tài liệu Vật lí đại cương - Vận tốc