[PPT] VL ĐC - Dao động, Sóng cơ

THOAN Upload ngày 04/01/2010 15:56

File VL ĐC - Dao động, Sóng cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của THOAN liên quan đến dao-dong, song-co, VL ĐC - Dao động, Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,411 lượt.


VL ĐC - Dao động, Sóng cơ

phần mở rộng tùy giảng viên .

tùy ý chỉnh sửa.


Xem trước tài liệu VL ĐC - Dao động, Sóng cơ