[RAR] Gần 3.000 bài tập từ các đề thi vật lý New York từ năm 1997 đến 2009

tranhuydung Upload ngày 08/01/2010 07:56

File Gần 3.000 bài tập từ các đề thi vật lý New York từ năm 1997 đến 2009 RAR thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của tranhuydung liên quan đến de-thi-dai-hoc, Gần 3.000 bài tập từ các đề thi vật lý New York từ năm 1997 đến 2009.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,137 lượt.


Gần 3.000 bài tập từ các đề thi vật lý New York từ năm 1997 đến 2009

Hy vọng các đề thi này giúp các đồng nghiệp có thêm tư liệu làm đề thi và tham khảo. Chúc các bạn thành công.