[PPT] Tán sắc ánh sáng

bong Upload ngày 08/01/2010 07:39

File Tán sắc ánh sáng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của bong liên quan đến bai-giang, tan-sac-anh-sang, Tán sắc ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,534 lượt.


Tán sắc ánh sáng


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng