[EXE] Lecture Maker - hướng dẫn sử dụng

Trần Triệu Phú Upload ngày 19/01/2010 20:33

File Lecture Maker - hướng dẫn sử dụng EXE thuộc chuyên mục Hướng dẫn dử dụng phần mềm của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 6,631 lượt.


Lecture Maker - hướng dẫn sử dụng

LectureMAKER là phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử đa phương tiện, sản phẩm của công ty Daulsoft Hàn Quốc (www.daulsoft.com). Với LectureMAKER, bất kỳ ai cũng có thể tạo được bài giảng đa phương tiện nhanh chóng và dễ dàng. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể tận dụng lại các bài giảng đã có trên những định dạng khác như PowerPoint, PDF, Flash, HTML, Audio, Video… vào nội dung bài giảng của mình.