[PDF] Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh)

THPT An Minh Upload ngày 22/01/2010 15:16

File Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh) PDF thuộc chuyên mục của THPT An Minh liên quan đến phuong-phap-day-hoc, Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 712 lượt.


Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh)

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Xem trước tài liệu Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh)