[PPT] Mức vững vàng của cân bằng

mychi Upload ngày 22/01/2010 19:23

File Mức vững vàng của cân bằng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học của mychi liên quan đến muc-vung-vang, can-bang, Mức vững vàng của cân bằng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,318 lượt.


Mức vững vàng của cân bằng

Sử dụng cực tốt, tư duy rất logic. tặng mọi người


Xem trước tài liệu Mức vững vàng của cân bằng