[PDF] Spin electron và Nguyên lí loại trừ Pauli

Lý Lê Upload ngày 25/01/2010 14:56

File Spin electron và Nguyên lí loại trừ Pauli PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Lý Lê liên quan đến spin-electron, nguyen-li-loai-tru-pauli, Spin electron và Nguyên lí loại trừ Pauli.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,423 lượt.


Spin electron và Nguyên lí loại trừ Pauli


Xem trước tài liệu Spin electron và Nguyên lí loại trừ Pauli