[PPT] Tia X

thinhpham Upload ngày 27/01/2010 10:06

File Tia X PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của thinhpham liên quan đến tia-x, Tia X.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,354 lượt.
Xem trước tài liệu Tia X