[PPT] Công và Công suất

thinhpham Upload ngày 30/01/2010 10:13

File Công và Công suất PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của thinhpham liên quan đến bai-giang, cong, cong-suat, Công và Công suất.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,083 lượt.


Công và Công suất


Xem trước tài liệu Công và Công suất