[PPT] Lực ma sát

Hàn Lô Upload ngày 31/01/2010 07:25

File Lực ma sát PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của Hàn Lô liên quan đến luc-ma-sat, Lực ma sát.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,189 lượt.


Lực ma sát


Xem trước tài liệu Lực ma sát