[PPT] Hiện tượng Quang-phát quang

suu tầm Upload ngày 02/02/2010 08:12

File Hiện tượng Quang-phát quang PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của suu tầm liên quan đến bai-giang, quang-phat-quang, huynh-quang, lan-quang, Hiện tượng Quang-phát quang.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,810 lượt.


Hiện tượng Quang-phát quang


Xem trước tài liệu Hiện tượng Quang-phát quang