[PPT] VL7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Võ Thạch Sơn Upload ngày 05/02/2010 17:20

File VL7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7 của Võ Thạch Sơn liên quan đến su-no-vi-nhiet, VL7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,110 lượt.


VL7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn


Xem trước tài liệu VL7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn