[PPT] VL7 - Chất dẫn điện và chất cách điện

Võ Thạch Sơn Upload ngày 06/02/2010 17:19

File VL7 - Chất dẫn điện và chất cách điện PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7 của Võ Thạch Sơn liên quan đến chat-dan-dien, chat-cach-dien, VL7 - Chất dẫn điện và chất cách điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,482 lượt.


VL7 - Chất dẫn điện và chất cách điện


Xem trước tài liệu VL7 - Chất dẫn điện và chất cách điện