[PPT] Dòng điện trong chân không

Pham Thanh Quang Upload ngày 11/02/2010 18:17

File Dòng điện trong chân không PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Pham Thanh Quang liên quan đến dong-dien, chan-khong, bai-giang, Dòng điện trong chân không.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,636 lượt.


Dòng điện trong chân không


Xem trước tài liệu Dòng điện trong chân không