[PPT] Biến dạng cơ của vật rắn

Pham Thanh Quang Upload ngày 12/02/2010 23:15

File Biến dạng cơ của vật rắn PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của Pham Thanh Quang liên quan đến bien-dang-co, vat-ran, Biến dạng cơ của vật rắn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,625 lượt.


Biến dạng cơ của vật rắn


Xem trước tài liệu Biến dạng cơ của vật rắn