[RAR] Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Trương Thị Hồng Nhung Upload ngày 18/02/2010 20:00

File Phản xạ và khúc xạ ánh sáng RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng của Trương Thị Hồng Nhung liên quan đến khuc-xa, anh-sang, quang-hinh-hoc, bai-giang, Phản xạ và khúc xạ ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 977 lượt.


Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Một số bài giảng pp của phần quang hình học 11.